Välkommen till Ramundberget Trail
21 juli 2018 

Vår vision är att du ska få en fantastisk och rejäl fjällupplevelse när du springer Ramundberget Trail. Den 21 juli 2018 går loppet av stapeln. Det samiska ordet för trail är gieje. Du kommer att befinna dig på historisk mark med de finaste vyerna, det har samerna gjort genom alla tider. Välkommen! 

Eventpartners: