Välkommen till Ramundberget Trail
22 juli 2017 

Vår vision är att du ska få en fantastisk och rejäl fjällupplevelse när du springer Ramundberget Trail. Den 22 juli 2017 går första loppet av stapeln. Det samiska ordet för trail är gieje. Du kommer att befinna dig på historisk mark med de finaste vyerna, det har samerna gjort genom alla tider. Välkommen! 

Huvudpartners: